O archiCENTRE

ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR  archiCENTRUM s.r.o.

bol založený v roku 2011 a svojou činnosťou plynule nadväzuje na predošlé profesijné aktivity jeho zakladateľa architekta Vladimíra Gašpárka od roku 2000. Ateliér sa doteraz podieľal na rade projektov zahŕňajúcich najmä komerčné (kancelárie, služby a polyfunkčné objekty) a rezidenčné výstavby (rodinné domy, byty). Rozsah činností doplňuje taktiež navrhovanie a realizácia autorského interiérového dizajnu od konceptu, cez výrobu po samotnú realizáciu.

Veľký dôraz kladieme na individuálny prístup ku každému klientovi tak, aby výsledkom bol úspešne dokončený investičný zámer, v ktorom sa snúbi kvalita s cenou, estetika s úžitkovou hodnotou a v neposlednom rade ekonomika s ekológiou budúcej prevádzky.

S našimi klientmi spoluvytvárame novú stratégiu nielen v oblasti architektúry a dizajnu, ale aj za ich hranicami. Interdisciplinárna spolupráca a vzájomná inšpirácia je pre nás samozrejmosťou. Počnúc výtvarným umením cez hudbu, matematiku, demografiu, komunikujeme naprieč odbormi a spoluvytvárame nové vízie a koncepty pre súkromných klientov, štátne inštitúcie, firmy aj korporácie.
 
ARCHITEKT a jeho pozitívny prínos spoločnosti :
  • optimalizácia architektonického návrhu na miestne podmienky z hľadiska navrhovaných materiálov a hospodárenia s energiou (znižovanie energie pre prevádzku budovy)
  • aktívna podpora trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti
  • podpora lokálnych výrobkov a služieb
  • osveta odbornej i laickej verejnosti formou poradenskej činnosti, prednášok a odborných konzultácií

VŽDY USILUJEME O ROVNOVÁHU KVALITNEJ ARCHITEKTÚRY, TECHNICKEJ VYSPELOSTI A ÚSPOR ENERGIÍ

Architektúru vnímame ako komplexný odbor od prvej škice cez koncept interiéru, projektovú prípravu až po odovzdanie kľúčov od dokončenej stavby. Práca architekta tak pre nás vždy končí dokončením a odovzdaním stavby. Vždy dbáme na estetickú a technickú kvalitu prevedenia našich stavieb. Pre inšpiráciu cestujeme po celom svete a v tomto kontexte tiež naše stavby navrhujeme.

Za zásadné považujeme urbanistický kontext a usadenie domu do terénu. Tento prvý krok pri návrhu novej stavby je kľúčový pre jeho výslednú kvalitu. nadväznosť na vnímanie domu v rámci jeho okolia, na energetickú náročnosť a v neposlednom rade aj na výsledný rozpočet.

U našich staviebspravidla designom aj interiéry. Vzniká tak ucelené architektonické a dizajnérske dielo.

Energetickú úspornosť berieme ako samozrejmú súčasť súdobého stavania. Zároveň sme však veľmi pokorní na pojmy ako nízkoenergetický či dokonca pasívny dom. Cez energetickú úspornosť drvivej väčšiny našich designov a stavieb nerezignujeme na vysokú estetickú úroveň. Nevytvárame tak len akési účelové laboratória s maximálnymi úsporami energie, ale tvoríme miesta, kde sa našim klientom dobre a kvalitne býva alebo pracuje.

 Doplníme.

interiéry