KONTAKTNÝ FORMULÁR

* MENO a PRIEZVISKO:

* TELEFÓN:

* VÁŠ EMAIL:

TEXT:

* VYBERTE TYP PROJEKTU:

PRIDAJ SÚBOR (pôdorys, snímka z mapy a pod.):

OCHRANA PROTI SPAMU:

ADRESA:

  • archiCENTRUM,

  • ul. F. Urbánka 797, 020 01 Púchov, Slovakia

  • +421 (0) 907 482181

  • info@archicentrum.sk


PROJEKCIA A NÁVRHY:

  • archiCENTRUM s.r.o.,

  • IČO: 46 345 141

  • DIČ: 202 332 7823

  • spoločnosť zapísaná u OS v Trenčíne, vložka č.: 25010/R

  • bankové spojenie: 402 431 6032/7500

  • IBAN: SK88 7500 0000 0040 2431 6032

AKO NÁS NÁJDETE?

Prístup ku budove je najlepší po ulici Hollého na ulicu Moravská, kde za obchodným domom Lachovec odbočíte doľava na ulicu F. Urbánka a po zhruba 20-30 metrov odbočíte zase doľava.

Za objektom je súkromné parkovisko.

Vstup je z ulice F. Urbánka medzi drogériou Teta a Fann parfumériou.

Kancelária sa nachádza na 2. najvyššom podlaží za presklenými dverami.