amfiteáter v Púchove

Amfiteáter sa dočkal po dlhých rokoch pozornosti a názoru, že by ho bolo vhodné zrevitalizovať. Jeho konštrukcia vykazuje statické poruchy, ktoré budú  v rámci nadstavby javiskovej časti, zázemia a prestrešenia odstránené. Drevený väzníkový krov javiskovej časti obložený dreveným obkladom bude oživený farebnými líniami. Javiskovú techniku je možné demontovať.

Čelný pohľad (navrhovaný stav)
Je otvorený do hľadiska. Svojou drevenou konštrukciou a materiálovým riešením v čo najlepšej miere zamedzuje šíreniu odrazeného zvuku do mesta. Obvodový rám čelného pohľadu je riešený z tmavošedého hliníkového plechu. Ten bude použitý na celej konštrukcií strechy a aj dažďových žľaboch a zvodoch.

amfiteater_Puchov_kocka_Ilonka_01

Čelný pohľad (jestvujúci stav)

Zrevitalizovanie prinesie na „kocku“ Ilonku kultúru. Pretože je objekt v nevyhovujúcom stave, nieje možné tu usporadúvať akcie, ktoré tu boli v minulosti ako rozprávkový les, folklórne slávnosti, koncertné podujatia a pod. Objekt bude strážený kamerovým systémom prepojeným na mestskú políciu.

amfiteater_Puchov_kocka_Ilonka_povodny_stav_01

Bočný pohľad

Okná, dvere a otvory sú opatrené okenicami a mrežami proti vlámaniu do objektu.

amfiteater_Puchov_kocka_Ilonka_pohlad-bocny02

 Javisko je prístupné z čelnej strany cez 3 schodiskové stupne. V zadnej časti sa nachádza uzatvárateľná chodba pre sprístupnenie šatní hercov a hudobníkov. V chodbe bude umiestnený rozvádzač, z ktorého bude možné napojiť javiskovú techniku. Strecha bude sedlová pokrytá hliníkovým antracitovým plechom. Na fasáde prízemia bude použitý obklad dreva a na časti suterénu tmavošedá omietka.

amfiteater_Puchov_kocka_Ilonka_celny-pohlad

ÚDAJE O PROJEKTE:

názov:   revitalizácia amfiteátru

druh projektu:  stavebné úpravy a nadstavba

klient:   Mesto Púchov

projekt:   archiCENTRUM s.r.o.

stupeň dokumentácie:   architektonická štúdia + vizualizácia a projekt pre stavebné povolenie

zastavaná plocha:  178,44 m2

úžitková plocha podlaží:  249,43 m2


TERMÍNY:

projekt:   09/2013

realizácia:   vydané stavebné povolenie

Dispozičné riešenie priestorov amfiteátru.

Na prízemí bude veľké javisko doplnené o chodbu a šatne hercov. V suteréne budú priestory využívané na sklady potrebné pre amfiteáter.

amfiteater_Puchov_kocka_Ilonka_vykresy_podorysov_archiCENTRUM

Chcem návrh verejnej stavby od ateliéru archiCENTRUM

ďalšie projekty verejných stavieb