poschodový rodinný dom, Košeca-Ilava

Pôvodný rodinný dom sa nachádza v obci Košeca v okrese Ilava. Cieľom investora je v objekte vytvoriť 2 byty na prenájom a jeden rezidenčný byt v podkoví rodinného domu. V suteréne je navrhované zázemie pre rodinný dom, práčovňa, sušiareň, náraďovňa a sklady. Prioritou pri navrhovaní bolo dbať na minimálne zásahy do objektu s maximálnym využitím priestoru.


ÚDAJE O PROJEKTE:

názov:   poschodový rodinný dom s podkrovím a suterénom

druh projektu:  stavebné úpravy

klient:   súkromný investor

projekt-vizualizácie:   archiCENTRUM s.r.o.

stupeň dokumentácie:  vizualizácia a architektonická štúdia + projekt pre stavebné povolenie

zastavaná plocha:

úžitková plocha podlaží:


TERMÍNY:

projekt:   01/2020

realizácia:

Chcem návrh rodinného domu od ateliéru archiCENTRUM

ďalšie projekty verejných stavieb