prístavba Materskej školy Omšenie

Návrh prístavby jednej triedy materskej školy v Omšení bola výzva, kde bolo treba vyriešiť prepojenie s pôvodnou budovou a začleniť novú prístavbu do svahovitého terénu. Z terénu, ktorý sa v prvom momente zdal ako prekážka, bola nakoniec výhoda, nakoľko sme triedu navrhli na rovnakej úrovni ako triedy v pôvodnej budove materskej školy. Limitujúcimi prvkami naviac bola pôvodná pivnica vo svahu a workautové ihrisko, medzi ktoré sme museli prístavbu osadiť.

Stavby sme prepojili mostíkom-koridorom ponad zásobovaciu komunikáciu.

V návrhu hmoty sme pristupovali tak, aby sa čo najlepšie zladila s pôvodnou budovou MŠ. Na fasáde je jemné horizontálne a vertikálne delenie v rámci omietky, ktoré dodáva vzhľadu príjemnú mierku. Dizajn dotvára členenie okien v teplej žltej farbe.

 

 

ÚDAJE O PROJEKTE:

názov:   Materská škola – rozšírenie kapacít

druh projektu:  prístavba

klient:   obec Omšenie

projekt:   archiCENTRUM plus s.r.o.

stupeň dokumentácie:   architektonická štúdia + vizualizácia + projekt pre stavebné povolenie

zastavaná plocha:  203,82 m2

úžitková plocha podlaží:  prízemie 129,31 m2 a podkrovie 65,56 m2


TERMÍNY:

projekt:   05/2023 – 09/2023

realizácia:   –

Chcem návrh od ateliéru archiCENTRUM

ďalšie projekty verejných stavieb