Architekti

 • Ing. arch. Vladimír GAŠPÁREK

  Absolvent Fakulty Architektúry STU v Bratislave. Od ukončenia štúdia v roku 2009 pôsobí na poli architektúry a je jedným zo zakladajúcich členov archiCENTRUM s.r.o. a zároveň jeho konateľom. Počas štúdia a po jeho ukončení pracoval vo viacerých architektonických ateliéroch, medzi tie, ktoré najviac ovplyvnili jeho postoj k tvorbe a práci patril ateliér Len+K architekti v Prahe. V roku 2019 sa stal členom komory architektov a je autorizovaným architektom pod registračným číslom SKA 2449 AA.

     konateľ a jednateľ
    +421 (0) 907 482 181
    gasparek@archicentrum.sk

 • Fanny

  Psia slečna celým menom Free Fanny Silver Faith má v našej kancelárií za úlohu vykonávať zástupcu priameho styku s verejnosťou. Často-krát má v kancelárii prvý kontakt s klientom alebo návštevou :-)
  Od mala bola trénovaná aby túto úlohu zvládala veľmi dobre.

     jednateľ a SBS
    fanny@archicentrum.sk