[contact-form-7 id="1382" title="Bez názvu"]

ADRESA:

 • archiCENTRUM (kancelária),

 • ul. F. Urbánka 797, 020 01 Púchov, Slovakia

 • +421 (0) 907 482181

 • info@archicentrum.sk


PROJEKCIA A NÁVRHY:

 • archiCENTRUM s.r.o. (sídlo firmy),

 • ul. .Obrancov mieru 1095/25, 020 01 Púchov, Slovakia

 • IČO: 46 345 141

 • DIČ: 202 332 7823

 • spoločnosť zapísaná u OS v Trenčíne, vložka č.: 25010/R


REALIZÁCIA STAVIEB:

 • archiCENTRUM plus s.r.o. (sídlo firmy),

 • ul. .Obrancov mieru 1095/25, 020 01 Púchov, Slovakia

 • IČO: 52 751 104

 • DIČ: 212 112 3411

 • spoločnosť zapísaná u OS v Trenčíne, vložka č.: 39155/R

AKO NÁS NÁJDETE?

Prístup ku budove je najlepší po ulici Hollého na ulicu Moravská, kde za obchodným domom Lachovec odbočíte doľava na ulicu F. Urbánka a po zhruba 20-30 metrov odbočíte zase doľava.

Za objektom je súkromné parkovisko.

Vstup je z ulice F. Urbánka medzi lekárňou Arnica a Fann parfumériou.

Kancelária sa nachádza na 2. najvyššom podlaží za presklenými dverami.