O archiCENTRE

ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR  archiCENTRUM s.r.o.

bol založený v roku 2011 a svojou činnosťou plynule nadväzuje na predošlé profesijné aktivity jeho zakladateľa architekta Vladimíra Gašpárka od roku 2000. Ateliér sa doteraz podieľal na rade projektov zahŕňajúcich najmä komerčné (kancelárie, služby a polyfunkčné objekty) a rezidenčné výstavby (rodinné domy, byty). Rozsah činností doplňuje taktiež navrhovanie a realizácia autorského interiérového dizajnu od konceptu, cez výrobu po samotnú realizáciu.

Veľký dôraz kladieme na individuálny prístup ku každému klientovi tak, aby výsledkom bol úspešne dokončený investičný zámer, v ktorom sa snúbi kvalita s cenou, estetika s úžitkovou hodnotou a v neposlednom rade ekonomika s ekológiou budúcej prevádzky.

S našimi klientmi spoluvytvárame novú stratégiu nielen v oblasti architektúry a dizajnu, ale aj za ich hranicami. Interdisciplinárna spolupráca a vzájomná inšpirácia je pre nás samozrejmosťou. Počnúc výtvarným umením cez hudbu, matematiku, demografiu, komunikujeme naprieč odbormi a spoluvytvárame nové vízie a koncepty pre súkromných klientov, štátne inštitúcie, firmy aj korporácie.
 
ARCHITEKT a jeho pozitívny prínos spoločnosti :
 • optimalizácia architektonického návrhu na miestne podmienky z hľadiska navrhovaných materiálov a hospodárenia s energiou (znižovanie energie pre prevádzku budovy)
 • aktívna podpora trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti
 • podpora lokálnych výrobkov a služieb
 • osveta odbornej i laickej verejnosti formou poradenskej činnosti, prednášok a odborných konzultácií

VŽDY USILUJEME O ROVNOVÁHU KVALITNEJ ARCHITEKTÚRY, TECHNICKEJ VYSPELOSTI A ÚSPOR ENERGIÍ

Architektúru vnímame ako komplexný odbor od prvej škice cez koncept interiéru, projektovú prípravu až po odovzdanie kľúčov od dokončenej stavby. Práca architekta tak pre nás vždy končí dokončením a odovzdaním stavby. Vždy dbáme na estetickú a technickú kvalitu prevedenia našich stavieb. Pre inšpiráciu cestujeme po celom svete a v tomto kontexte tiež naše stavby navrhujeme.

Za zásadné považujeme urbanistický kontext a usadenie domu do terénu. Tento prvý krok pri návrhu novej stavby je kľúčový pre jeho výslednú kvalitu. nadväznosť na vnímanie domu v rámci jeho okolia, na energetickú náročnosť a v neposlednom rade aj na výsledný rozpočet.

U našich staviebspravidla designom aj interiéry. Vzniká tak ucelené architektonické a dizajnérske dielo.

Energetickú úspornosť berieme ako samozrejmú súčasť súdobého stavania. Zároveň sme však veľmi pokorní na pojmy ako nízkoenergetický či dokonca pasívny dom. Cez energetickú úspornosť drvivej väčšiny našich designov a stavieb nerezignujeme na vysokú estetickú úroveň. Nevytvárame tak len akési účelové laboratória s maximálnymi úsporami energie, ale tvoríme miesta, kde sa našim klientom dobre a kvalitne býva alebo pracuje.

 Doplníme.

DIZAJN A GRAFIKA

Interiér navrhnutý naším ateliérom tvorí vždy jeden harmonický celok.

Ateliér poskytuje komplexné služby projektovania a poradenstvo v oblasti interiérového dizajnu a grafického dizajnu spojeného s firemnou identitou.

Vytvárame interiéry doslova "šité na mieru" pre súkromných klientov, štátne inštitúcie, firmy a korporátne spoločnosti. Dbáme na individuálny prístup a ctíme špecifické potreby našich klientov.

Projekty interiéru spracujeme kompletne od štúdie až po vykonávaciu dokumentáciu vrátane cenovej súvahy. Poskytujeme súčinnosť pri výbere vhodného dodávateľa interiéru pri zadávaní a posudzovaní ponúk, ďalej potom pri realizácii interiéru výkonom autorského a technického dozoru.

Našou prednosťou je vždy kvalitný a nevtieravý koncept, funkčná a premyslená prevádzka, komplexný návrh dizajnu interiéru, dôraz na kvalitný detail, koordinácia interiéru so stavbou a technológiami.

Dbáme na rovnováhu medzi estetikou, úžitkovou hodnotou, kvalitou, cenou a ekológiou budúcej prevádzky.

DESIGN / GRAFICKÝ DESIGN - rozsah činnosti:

 • interiérový dizajn vrátane konštrukčných detailov a farebnosti
 • atypický nábytok, vývoj prototypov vrátane konštrukčných a farebných špecifikácií
 • osvetlenie a návrh atypických svietidiel
 • kladačské plány obkladov a dlažieb
 • návrh grafických prvkov
 • komplexný dizajn a farebnosť pre grafický manuál firmy
 • akustický dizajn   

interiéry