Reagujem na rubriku uvedenú na stránkach modrej strechy, kde niektorí ľudia popisujú, ceny za aké sa dá spracovať osadenie katalógového domu a ešte podozrivejšie stavebné úrady, ktoré prevezmú takúto projektovú dokumentáciu. Každý projektant alebo architekt spracováva túto časť projektu individuálne preto je aj cena za dokumentáciu individuálna a rozdielna od katalógového domu, ktorý sa predá 100-krát. Preto je úplne normálne, keď sa čiastka za osadenie rodinného domu rovná aj 1/2 – 2/3 ceny katalógového domu. Spomeniem iba, že to nieje len 1 papier formátu A3 ale je to niekoľko výkresov, výpočtov a textov, ktoré musia daný projektanti spracovať. Ku katalógovému domu je potrebné na stavebný úrad doložiť: osadzovací výkres s napojením na IS s uličným pohľadom a oplotením, elektrická prípojka, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, plynová prípojka, teplotechnické posúdenie, požiarna ochrana, súhrnná technická správa, ČOV, studňa. Niektoré stav. úrady vyžadujú aj prepojenie parcely s prístupovou komunikáciou. Každá spomenutá časť je jedna zložka projektovej dokumentácie. Ak hovorí niekto o jednom papieri, potom neviem, čo si daní ľudia dali vypracovať, pretože dať 200.-€ za jeden papier je teda hodne veľa :-)