administratívny objekt fy. ADP

Adsministratívny objekt bol navrhnutý a tvarom strechy prispôsobený fotovoltaickým panelom, z čoho vychádzal hlavný tvar hmoty objektu.  Pre optické zníženie veľkej trojuholníkovej strechy sme navrhli krytinu potiahnúť aj na čelnú stranu fasády. Vstup do objektu zvýrazňuje modrý portál s balkónikom pre fajčiarov so sklenený zábradlím. Modrá farba použitá na fasáde vyplýva z loga firmy ADP. Presklené plochy budú z hliníkových antracitových profilov s izolačným trojsklom.

administrativny-objekt-ADP-Puchov-01

Presklená plocha schodiska a okná z južnej, východnej a západnej svetovej strany majú hliníkové tienenie. V letných mesiacoch by bez nich dochádzalo k prehrievaniu priestorov v interiéry. 5 parkovacích miest je zapustených do stavby s prestrešním. Strecha prestrešenia je pokrytá zelenou extenzívnou strechou. Fasáda konštrukcie parkovania je imitácie betónového debnenia so štuplami. Modré obklady sú riešené obkladovými doskami Fundermax. Biela farba omietky je použitá na zatepľovacom systéme. Odľahčenie hmoty betónových stien parkoviska pomáha vodorovné líniové svetlo.

administrativny-objekt-ADP-Puchov-02

Modrý obklad na fasáde zjednocuje okná navrhovaného objektu. Dažďové vody zo strechy sú zvedené do vsakovacej jamy. Zo zadnej-južnej časti pozemku sú navrhnuté parkovacie plochy.

administrativny-objekt-ADP-Puchov-03

Logo fy. ADP je navrhnuté dominantnej veľkosti tak, aby bolo viditeľné aj od príjazdovej komunikácie. Pravá časť objektu má na prízemí presklený roh fasády s použitím oceľového stĺpu.  Strecha bude pultová pokrytá hliníkovým antracitovým plechom.

administrativny-objekt-ADP-Puchov-04

Realizácia prízemia a betónej časti prístrešku áut.

realizacia_administrativny_objekt_ADP_Puchov_archiCENTRUM

zakladanie_administrativny_objekt_ADP_Puchov_archiCENTRUM

ÚDAJE O PROJEKTE:

názov:   administratívny objekt s krytým parkovaním

druh projektu:  novostavba

klient:  ADP s.r.o., Púchov

gen. dodávateľ projektu:   archiCENTRUM s.r.o.

stupeň dokumentácie:   architektonická štúdia + vizualizácia a projekt pre stavebné povolenie

zastavaná plocha:  336,98 m2

úžitková plocha podlaží:  712,75 m2TERMÍNY:

projekt:   03/2012 architektonická štúdia, 07/2012 projekt pre stavebné povolenie

realizácia:   zrealizované

Chcem návrh administratívneho objektu od ateliéru archiCENTRUM

ďalšie projekty verejných stavieb